Project Description

Često se o akcijama koje se sprovode kao odgovor na pojedina društvena pitanja i  probleme čuje samo kada ih organizuju kompanije ili organizacije. Retko se čuje o privatnim inicijativama i to pre svega iz razloga što pojedinci koji ih iniciraju ne žele da se ističu u javnosti.

Uz dozvolu objavljujemo informaciju o jednom takvom događaju, pre svega iz razloga da pokažemo kako zabavne i kreativne akcije mogu da se organizuju.

Grupa prijatelja svake godine organizuje dobrotvorne akcije sa ciljem prikupljanja finansijskih sredstava za pomoć dečijim organizacijama. Ovom prilikom su odlučili da slikaju portrete Vuka Karadžića koji bi se ponudili na licitaciji.

Lemon Berry Studio je ugostio grupu i u fantastičnoj atmosferi studija realizovao događaj.