Project Description

Krajem godine mnoge kompanije organizuju druženja i proslave. Decembar i januar su meseci praznovanja i darivanja. Kako značajan deo vremena u toku godine provodimo radno, lepo je  da darivanje proširimo na kolege.

Tako smo organizovali medjusobno darivanje za menadžment tim UniCredit Bank Srbija.

Učesnici su slikali na vinskim čašama. Iako su predlozi motiva bili raspoloživi, svi su imali potpunu slobodu u iskazivanju sopstvene inspiracije.

U saradnji sa jednom domaćom vinarijom, pripremili smo flaše vine sa odštampanim logom banke na etiketi, ali bez sadržaja. Na ovako praznim etiketama kolege su ispisivali i slikali poruke jedni drugima.

Na kraju dvočasovnog događaja svako je dobio u poklon mala umetnička dela kolega – oslikanu vinsku čašu i flašu vina sa ispisanom etiketom – porukom.

Događaj je bio upotpunjen catering-om i dodatnim sadržajem koji je organizovao tim banke u našem prostoru.

Oslikane čaše i flaše vina su isporučene  u kancelarije UniCredit Banke.